Ağır Metal Zehirlenmesi ve Arınma


ANASAYFA • BLOG • Ağır Metal Zehirlenmesi ve Arınma

Ağır Metal Zehirlenmesi ve Arınma

06 Nisan 2021

Ağır metal zehirlenmesi oldukça yeni bir konudur. Tamamlayıcı tıp ile ilgilenen doktorlar insan bedenin ağır metallerden arındırılmasının, diğer bir deyişle “detoksifikasyon işinin” geleceğin tıp alanı olacağını belirtiyorlar.

Ağır metaller kurşun, civa, gümüş, kadmiyum, altın, kobalt, kalay gibi elementlerdir. Bütün ağır metaller değişik yollarla (yiyecekler, içme suları, diş dolguları, çevresel kirlilikler, gazlar vs) insan vücuduna alınmaktadır. Ağır metallerin çoğu özel bir destek olmadan vücudun normal ekskresyon yolları ile (böbrek, karaciğer, barsak, akciğer, deri) atılamazlar. En toksik ağır metallerin başında kurşun, kadmiyum, civa ve nikel gelmektedir. Ağır metal zehirlenmeleri arasında en sık rastlananı civa zehirlenmesidir. Diş hekimliğinde kullanılan amalgam tipi dolguların neden olduğu civa ve ağır metal zehirlenmeleri sıkça karşılaştığımız ağır metal zehirlenmelerinin başında gelmektedir. Ancak amalgam tipi dolguların çıkarılması ve uzaklaştırılması, tek başına bedenin civadan arındırılması anlamına gelmiyor. Amalgamın yapısında % 50 oranında civa vardır. Amalgamın geri kalan yapısında yine çok zehirli kalay, bakır ve gümüş gibi ağır metaller bulunur. Amalgam ucuz ve çalışması kolay bir malzeme olduğundan diş hekimliğinde dolgu materyali olarak kullanımı çok yaygındır. Amalgam tipi dolguların yapısında bulunan ağır metaller yoğun çiğneme ile özellikle ekşi ve sıcak yiyeceklerin oluşturduğu galvanik akımlar yoluyla iyonize olarak bedene geçebilmektedir. Amalgam ağır metal kaynakları arasında çok özel bir yere sahiptir. İçerdiği civa ağır metaller arasında özel bir konumu işgal eder. Cıva vücudumuzda özellikle kemik iliğinde birikerek toksik etkiler meydana getirmektedir.Ancak amalgam tipi dolguların bu zararlı etkilerinden kurtulmak için diş hekimlerine müracaat edildiğinde, bu kez diş hekimlerinin bu dolguları çıkarma işlemleri sırasında ileri derecede dikkat göstermesi gerekir. Çünkü dolgu çıkarılırken amalgamda bulunan civa kolayca inhale edilebilir ve bedende yerleşebilir. Biliyoruz ki inhalasyonla alınan civanın vücutta yarılanma ömrü 18 yıldır.

Bu durum hasta için olduğu kadar diş hekimi için de ciddi risk oluşturmaktadır. Kanda klasik yöntemlerle ağır metallerin tespit edilememesi vücutta ağır metal depolanması olmadığı anlamına gelmez. Vücudun hemen her hücresinde yerleşebilen ağır metaller ancak bulundukları yerden mobilize edildiklerinde, özellikle de hücre içinde hücre dışına çıkarıldıklarında kanda saptanabilir hale gelirler. Ancak son yıllarda geliştirilen ve kliniğimizde de kullanılan So-Check denilen bir yöntemle vücutta bulunan bütün hücre içi ve dışı mineraller ve ağır metaller ölçülebilmektedir.Kliniğimizde kullandığımız aşamalı bitkisel detoks sistemi ile önce kan detoksu yapıyor, ardından doku detoksunu sağlıyoruz. En son olarak da  hücre seviyesinde detoks yaparak bütün ağır metalleri ve toksinleri detoks organlarını harekete geçirerek vücuttan atıyoruz. Ağır metallerin her biri vücutta değişik doku ve organlarda birikmekte ve belli değerleri aştıktan sonra bulundukları organa göre kliniğe yansıyan hastalıklara sebep olabilmektedir. Mesela Kadmiyum özellikle böbreklerde birikip hipertansiyona, aluminyum özellikle beyinde birikip parkinson benzeri titremelere sebep olabilmektedir. 


VÜCUDUMUZU ZEHİRLEYEN AĞIR METALLER

1-Kurşun
Trafik kirliliği,petrol, sigara kalemler saç boyaları,akü imalatıyla vücuda geçer. Sinir sistemine zihin ve kemik sağlığına zarar verir .

2-Kadmiyum
Konserveler, sigara dumanı, deterjanlar, eve yeni alınan halılar ve tarımsal gübrelerle vücuda girer. Böbrek,sinir sistemi,kemikler ve solunum sistemine zarar verir. Tansiyonu yükseltir. 

3-Alüminyum
Bazı diş macunları,yemek saklama kapları,mide için kullanılan antasidler,sigara filtreleri,bazı tuzlar ve peynirler,terden koruyucu deodorantlar zararlı alüminyum içerirler. Hafıza bozuklukları ve Alzheimer hastalığı bulgularında artma olur. 

4- Civa
Bazı boyalar,ton balığı konservesi ve diş dolgularında bulunan amalgam yoluyla vücuda girerler. Böbrek,karaciğer ve özellikle beyin fonksiyonlarını bozar.

5-Bakır
Bakır su borularından vücuda giren bu metal ,demir ve çinko gibi vücuda yararlı elementlerin miktarını azaltır. 

6- Fluorid
Diş macunları,ağız gargaraları, teflon tavalar ve fluor miktarı yüksek sular bunun kaynağıdır. Dişlerde lekeler ve kemik zayıflığında önemli rol oynadığı gösterilmiştir.

7-Arsenik
Bazı şarap ve biralarda ,tuzlarda ve boyalarda bulunur. Karaciğer,böbrek ve solunum sisteminde olumsuz etkileri vardır.

Yasal Bilgilendirme!

İşbu site, hastalıkları teşhis etmek, önlemek ve tedavi etmek amacı ile ürünler ve hizmetler sunar. Muayenehanede ki her hizmet, her iş yaptığı ülkenin ilgili devlet organları tarafından denetlenir. İlgili yasalar uyarınca, halk, verilecek hizmetler ve tedaviler karşısında yasalarla korunur. Bu sitedeki tüm bilgiler ışığında ifade bulan öneri, tedavi ve tanı bilgileri tamamen size uygulanacaktır anlamı taşımaz. Bundan dolayı, bu sitede yer alan bilgileri ve verilen birtakım tedavi önerilerini öncelikle kendi doktorunuza ya da bize danışmanız gerekmektedir.

bt_bb_section_top_section_coverage_image